Előnyök a vezetés szemszögéből

Vállalati célok elérésének támogatása

Az ETWeb olyan eszközt ad a HR kezébe, mellyel a vállalati célok egészen az egyéni célok szintjéig lebonthatóak, teljesítésük pedig objektív mérőszámok használatával követhető. Az eredmények a munkavállaló kompenzációs csomagjának kialakításakor / felülvizsgálatakor felhasználhatók, biztosítva ezzel egy transzparens, igazságos javadalmazási és premizálási rendszer kiépítésének lehetőségét.

Minden munkavállaló egyértelmű, előre definiált, de idő közben (amennyiben a piaci változások megkívánják) igazítható célok eléréséért dolgozik, a felettesével egyeztetett eszközökkel és támogatással, így biztosítva a számonkérhetőséget. A célok meghatározásában, a célok eléréséhez szükséges feltételek definiálásában a munkavállaló és a közvetlen felettese is részt vehet.

Ez a rendszer a munkavállaló ösztönzését, motiváltságát, megtartását biztosítja.

Tehetséges munkavállalók megtartása – toborzási költségek csökkenése

A munkavállalóba invesztált pénz – és itt nem csak a bérre és bérjellegű juttatásokra gondolunk – a vállalat anyagi jellegű kiadásainak jelentős részét képezi. Mire egy munkavállaló betanul, és valóban profitot termel, a kulcspozíciók esetén sok idő eltelik és nagy mennyiségű anyagi, valamint nem anyagi jellegű erőforrást felemésztett. Ezeket a munkavállalókat kell megtartani úgy, hogy mind a vállalat, mind az egyén szempontjából a lehető legjobb feltételeket biztosítjuk számukra. A következő ösztönző elemek optimális kialakításában támogatja az ETWeb a vállalatot:

  • karriertervezés: a vállalat utódlási tervével összhangban, a munkavállaló egyéni preferenciáit is figyelembe vevő karrierterv állítható össze, mely elérését a munkavállaló aktuális kompetencia és készség állománya, valamint a célbeosztás profilja közötti eltérés lefedésére épített fejlesztési terv támogatja.
     
  • kompenzáció, javadalmazás tervezés: a munkavállaló juttatási csomagja nem csak a vállalati struktúrát és belső értékeket kell, hogy tükrözze: összhangban kell, hogy legyen a piaci gyakorlattal is, hogy ne lehessen csupán egy jobb juttatási csomagot ígérve elcsábítani. Az ETWeb™ a piaci kompenzációs adatokat is figyelembe véve több, mind a piaci, mind pedig a vállalati értékrendnek megfelelő lehetséges javadalmazási stratégia felépítésére nyújt támogatást.
     
  • hatékony toborzás: a munkavállaló megtartásának egyik fontos feltétele, hogy már a kiválasztáskor a megfelelő munkatársat válasszuk ki az adott pozícióba. Ha a munkavállaló képességei nem felelnek meg a beosztásénak, ha a jövőképe, elvei, nem egyeztethetők össze a vállalatéval, nem fogjuk tudni megtartani, az integrálásába és fejlesztésébe invesztált pénz gyümölcsét pedig majd a konkurencia fogja élvezni, nem beszélve a munkavállaló kilépése miatt szükséges új munkatárs felkutatására fordított időről és pénzről. A StepStone által fejlesztett ETWeb™ toborzást támogató moduljai hatékony, teljes körű kiválasztási és felvételi rendszert kínálnak, melyek a legjobb módszereket alkalmazzák a valóban megfelelő munkatárs érdeklődésének felkeltésére, szűrésére, kiválasztására és beléptetésére.